Presentation av programmet

I programmet presenterar Birgitta åldrandets psykologi med tonvikt på det friska åldrandet. Hon talar om att kunna åldras positivt, om hinder men också om hur man kan övervinna dessa. Hon har talrika exempel från egen verksamhet som psykolog. Under programmets gång sjunger och spelar Hans sånger som t.ex "En kväll i juni", och "When I'm 64". 

Programmet har framförts på ett flertal sammankomster inom SPF, PRO och kyrkans församlingar. Offentligt har vi gjort det på Stockholms äldremässa i Älvsjö.

För att göra programmet mer levande används power pointbilder. (för detta fordras pc-kanon men i mindre sammanhang går det att använda medhavt blädderblock)


/my-way.jpg  

          
 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)